Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Vakka-Suomen Sammutinhuolto
Siltakatu 1, 23500 Uusikaupunki
0500 911 990
02 8424220

Teemme turvaopasteiden tarkastuksia ja asennuksia

Turvaopasteet ovat olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. Selkeät ja oikein sijoitetut palokalusto-, poistumisreitti- ja ensiapuopasteet ovat ensiarvoisen tärkeitä vaaratilanteen kohdatessa.

Tulipalon sattuessa ja sähkökatkosten aikana jälkivalaisevat opasteet ohjaavat turvallisesti ulos pimeästä tilasta tai kohti sammutuskalustoa tai ensiapupistettä.

Palvelu liitettävissä huoltosopimukseen