Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Vakka-Suomen Sammutinhuolto
Sorvarintie 8, 23500 Uusikaupunki
0500 911 990

Tarkastamme väestönsuojien kunnon ja varusteet

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. (Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506)

Suoritamme väestönsuojien tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Tarkastuksessa inventoidaan suojassa olevat varusteet, sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto niiden valmistajien edellyttämällä tavalla.

Tarkastus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta, sekä määrittelemme korjaustarpeet listaan ja korjaamme sovittaessa.

Meiltä myös väestönsuojien varusteet

Palvelu liitettävissä huoltosopimukseen